KELAB PENGGUNA 

                                              

  

Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat

 

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  1           Tarikh:   14 Jan          Masa: 12.00 – 1.00pm

 

Aktiviti: Penarikan ahli baru        Tempat: L6A2

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK menarik ahli baru

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _______________________ 

 ( Gilbert Chen Yan Ju )                                    ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat

 

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  2           Tarikh:   18 Februari 2011       Masa: 12.00 – 1.00pm

 

Aktiviti: Perhiasan papan notis      Tempat: Kawasan papan notis 

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

Menghiaskan papan notis untuk pertandingan keceriaan papan notis kelab

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _____________________

 ( Gilbert Chen Yan Ju )                                   ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                        Guru Penasihat

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no: 3              Tarikh:   25 Mac 2011              Masa: 12.00 – 1.00pm

 

Aktiviti: Mesyuarat AJK            Tempat: L6A2

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

Membincangkan tentang aktiviti tahunan yang akan datang 

 

Membincangkan tentang tayangan power point kepada ahli kelab 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                                   ___________________

( Gilbert Chen Yan Ju )                                           ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                        Guru Penasihat

 

 REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  4           Tarikh:   22 Jun          Masa: 8.00 – 8.30 am

 

Aktiviti: AGM        Tempat: L6S1

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK dan ahli mengedarkan borang pertandingan inovasi 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _______________________ 

 ( Daniel Wong Qin Cheng )                            ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat

 REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  5           Tarikh:   2 Jul          Masa: 8.00 – 8.30 am

 

Aktiviti: 1M1S        Tempat: Dewan Centenary

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK dan ahli mengedarkan borang pertandingan inovasi 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _______________________ 

 ( Daniel Wong Qin Cheng )                            ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat


REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  6           Tarikh:   30 Jul          Masa: 8.00 – 8.30 am

 

Aktiviti:  Karnival Sukan         Tempat: Dewan Centenary

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK dan ahli mengedarkan borang pertandingan inovasi 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _______________________ 

 ( Daniel Wong Qin Cheng )                            ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat


 REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  7           Tarikh:   5 Ogos          Masa: 8.00 – 8.30 am

 

Aktiviti: AGG        Tempat: Shabu-Shabu

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin, Cikgu Ling Hong Hiong

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK dan ahli mengedarkan borang pertandingan inovasi 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _______________________ 

 ( Daniel Wong Qin Cheng )                            ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat

 REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  8           Tarikh:   30 Sep          Masa: 8.00 – 8.30 am

 

Aktiviti:  Pertandingan menulis esei antara AJK         Tempat: Dewan Centenary

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK dan ahli mengedarkan borang pertandingan inovasi 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _______________________ 

 ( Daniel Wong Qin Cheng )                            ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  9           Tarikh:   3 Nov          Masa: 8.00 – 8.30 am

 

Aktiviti: Pemberian borang pertandingan inovasi        Tempat: Dewan Centenary

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK dan ahli mengedarkan borang pertandingan inovasi 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                               _______________________ 

 ( Daniel Wong Qin Cheng )                            ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat