KELAB PENGGUNA 

                                              

  

Rekod Aktiviti/Perjumpaan/Mesyuarat

 

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  1           Tarikh:   14 Jan          Masa: 12.00 – 1.00pm

 

Aktiviti: Penarikan ahli baru        Tempat: L6A2

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

AJK menarik ahli baru

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                                         _______________________ 

 ( Gilbert Chen Yan Ju )                                          ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                         Guru Penasihat

 

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no:  2           Tarikh:   18 Februari 2011       Masa: 12.00 – 1.00pm

 

Aktiviti: Perhiasan papan notis      Tempat: Kawasan papan notis 

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

Menghiaskan papan notis untuk pertandingan keceriaan papan notis kelab

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                                         _____________________

 ( Gilbert Chen Yan Ju )                                         ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                        Guru Penasihat

 

REKOD AKTIVITI / PERJUMPAAN / MESYUARAT

Aktiviti no: 3              Tarikh:   25 Mac 2011              Masa: 12.00 – 1.00pm

 

Aktiviti: Mesyuarat AJK            Tempat: L6A2

 

Guru Hadir: Cikgu Wong Chin Chin

 

Bilangan Kehadiran: (Ruj. Rekod Kehadiran)

                                              

Bil

Perkara

Tindakan

1

 

2

 

3

 

4

Membincangkan tentang aktiviti tahunan yang akan datang 

 

Membincangkan tentang tayangan power point kepada ahli kelab 

 

 

Disediakan Oleh:                                          Disahkan Oleh:

 

____________________                                   ___________________

( Gilbert Chen Yan Ju )                                           ( Wong Chin Chin )

Setiausaha                                                        Guru Penasihat