KELAB PENGGUNA 

                                              

  

PENGURUSAN  KELAB PENGGUNA / PERDAGANGAN 

SMK SACRED HEART SIBU

2011

Perancangan Strategik

              (Tahun 2011-2015)

Perancangan Taktikal

(2011-2015)

Pelan Operasi (2011)

1.      Program Keahlian

1.1   Meningkatkan keahlian setiap tahun.

Sasaran bilangan ahli

TOV

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

15

20

25

30

40

1.      Projek Keahlian

Nama projek: Kempen keahlian

Objektif: Meningkatkan keahlian

Penetapan dasar: Tugas guru penasihat

                              Tugas AJK

Aktiviti:     Papan notis

                Promosi dari kelas ke kelas

Pemantauan: Guru penasihat

       

1.   Kempen keahlian

Tarikh pelaksanaan:  

Januari 2011 (Pelajar Tingkatan 3 – 5)

Aktiviti:

  1. Papan notis
  2. Promosi dari kelas ke kelas

2.      Program Kebajikan Masyarakat

Memupuk perasaan kasih sayang di kalangan pelajar

2.Projek Kebajikan Masyarakat

Nama projek : Projek kasih sayang  orang-orang tua

Objektif:

1.    Meningkatkan perasaan kasih sayang di kalangan pelajar terhadap masyarakat

Penetap dasar: Guru penasihat

Aktiviti:  Mengumpulkan makanan dalam bentuk tin dan bungkusan dari kalangan pelajar.

Pemantauan: Guru penasihat

2.   Projek Kebajikan Masyarakat

Tarikh pelaksanaan: Julai 2011

Pelaksana: AJK dan ahli yang dilantik khas.

Pelaksanaan :

  1. Penyediaan notis yang menarik untuk makluman kepada pelajar masa dan tarikh ahli-ahli akan punggut makanan tersebut

Indikator kejayan: Banyak makanan dapat dikutip dan dihantar kepada rumah orang tua.

3.Program Pencapaian

3.1  Meningkatkan penglibatan ahli dalam   

       aktiviti kelab

3.2  Meningkatkan ahli yang layak diberi  

       hadiah dan sijil

Sasaran bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil

TOV

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

5

8

10

10

10

3.3  Mencungkil bakat pelajar sebagai      seorang pengguna.

      3.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah

3.Projek meningkatkan pencapaian

  

Nama Projek: Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat sekolah

Objektif:

i.     Memberi dorongan kepada ahli 

          supaya lebih mendalami ilmu  

          kepenggunaan

ii.      Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab

iii.        Memenangi kuiz pengguna peringkat sekolah

Penetapan dasar: Tugas guru penasihat

                              Tugas AJK

Aktiviti: Pertandingan Kuiz

 

3.Meningkatkan pencapaian melalui:

Nama Projek :  Pertandingan Kuiz Pengguna peringkat Sekolah

Tarikh pelaksanaan: Julai 2011 (minggu V&T)

Pelaksana:  Guru penasihat   dan guru                    ekonomi

Pelaksanaan:

  1. Penyediaan syarat-syarat pertandingan
  2. Penyediaan soalan-soalan kuiz

Indikator Kejayaan: Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah dan sijil

4.Program Dana Kelab

Mengadakan tabung kewangan kelab sendiri supaya boleh menjalankan lebih banyak aktiviti dengan lancar

4.Projek dana – Kewangan

      Nama Projek: Projek Yuran  Kelab

Objektif:

Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi maklumat yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab

Penetapan dasar: Tugas guru  penasihat

                             Tugas AJK (bendahari)

Aktiviti: Sesi pemberitahuan / soal jawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab.

Pemantauan: AJK dan Guru penasihat

 

4.  Projek dana – Kewangan

      Nama Projek: Sesi soal jawab tentang    dana kelab

Tarikh pelaksanaan:

Januari 2011 (Pelajar Tingkatan 3 – 5)

Para ahli baru akan diminta untuk membayar yuran tahunan RM 1.00 seorang

Pelaksana:  AJK dan diketuai Bendahari

Pelaksanaan :

  1. Penerangan pengutipan yuran kelab
  2. Sesi soal jawab

Indikator Kejayaan: Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah dan sijil