KELAB PENGGUNA 

                                              

  

 

Perlembagaan Kelab Pengguna/Perdagangan

 

PERLEMBAGAAN Kelab Pengguna / Perdagangan

 

1.        NAMA DAN ALAMAT

Kelab ini akan dinamakan Kelab Pengguna/Perdagangan SMK Sacred Heart, Sibu. Alamat kelab ini adalah KM 3, SMK Sacred Heart, Jalan Oya, Sibu. Poskod: 96000.

 

2.        MATLAMAT

2.1             Memupukkan minat dalam menyedari hak sebagai seorang pengguna yang bijak.

2.2               Meningkatkan taraf kemahiran dalam menuntut hak sebagai pengguna dan menjadi pengguna bijak.  

 

3.        OBJEKTIF

3.1          Melahirkan wakil sekolah, bahagian mahupun negeri untuk pertandingan permainan

3.2       Menarikkan 50 orang ahli setiap tahun. 

 

4.        KEAHLIAN

4.1 Dibuka kepada semua murid sekolah ini

4.2           Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

4.3           Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

 

5.        GURU PENASIHAT

5.1 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

5.2           Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dan mempunyai kuasa mutlak merancang, melaksana atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.

5.3           Guru Penasihat hendaklah sentiasa hadir dan bersama-sama ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.

5.4           Guru penasihat mempunyai kuasa membuat penilaian kokurikulum.

 

6.        AHLI JAWATANKUASA

6.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2           Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai AJK

6.3 Pemilihan AJK secra undian.

6.4           AJK Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.

6.5           AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakkan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6 Ahli AJK Persatuan hendaklah terdiri;

             Pengerusi

             Timbalan Pengerusi

             Naib Pengerusi  (bilangan ikut keperluan)

             Setiausaha 1/ 2

             Bendahari 1/ 2

             AJK Kelas / bergantung kepada keperluan

             Pemeriksa Kira-Kira (2 orang)

 

7.        KEWANGAN

7.1           Sumber utama kewangan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung iaitu RM 1.

7.2 Persatuan boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.

7.3           Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma / yuran khas bagi membiayai ahli-ahli tersebut.

 

8.        KEHADIRAN / PENYERTAAN

8.1           Ahli-ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun.

8.2           Kegagalan berbuat demikian sebanyak 3 kali boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian persatuan / kelab.

9.        AKTIVITI

9.1           Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat Agung atau mesyuarat AJK

9.2           Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan untuk pengetahuan ahli.

10.     PERATURAN-PERATURAN

10.1     Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.

10.2      Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

10.3      Ahli2 yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

11.     TIDAKAN DISIPLIN

11.1        Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaam persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

11.2      Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut ;

             11.2.1     Amaran lisan

             11.2.2     Amaran bertulis

11.2.3     Gantung keahlian

11.2.4     Pecat keahlian

       11.3       Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak keahlian.

11.4        Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.

 

12.     PINDAAN PERLEMBAGAAN

12.1     Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda

12.2       Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, AJK, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

12.3       Satu mesyuarat khas yang dihadiri Guru Penasihat dan AJK akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

12.4       Setiap pindaan yang diluluskan hendaklah dipamerkan di papan kenyataan kelab/persatuan dan disahkan oleh Pengetua.

 

13.     PEMBUBARAN PERSATUAN

13.1         Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

13.2         Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

 

14.     HAL-HAL LAIN

14.1         Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.

14.2         Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

 

                       ________   ________  ____________

Tandatangan Setiausaha, Pengerusi, Guru Penasihat

Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan / Kelab Sekolah

 

___________               Cop Sekolah :                                        Tarikh :_____________

Pengetua