KELAB PENGGUNA 

                                              

  

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 1/2011

Tarikh: 6 Jan 2011                          

Masa : 2.30 – 3.00 pm

Tempat : L6A2

Kehadiran : (Senarai Nama Dilampirkan)

Bil

Agenda

Tindakan

1

Ucapan Pengerusi: Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dan AJK

2

 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu

2.1  Pencadang: Christopher Hii Yik Bing  

2.2  Penyokong: Vernon Fong Shi Kang

3

Perkara Berbangkit

3.1 Penarikan ahli baru – syarat pemilihan ahli kelab

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 pm

Dicatat oleh:

_____________________

( Andy Tiong Hock Teck )                                                                                 Tarikh: 6 Jan 2011

Setiausaha

Senarai kehadiran

Guru penasihat: Cikgu Wong Chin Chin

 

 

AJK: Chieng Siew Hee

   Kelvin Ngu Jian Piao

   Andy Tiong Hock Teck

   Christopher Hii Yik Bing

   Vernon Fong Shi Kang

   Daniel Wong Qin Cheng

   Aaron Pui Ann Cheng

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 2/2011

Tarikh: 11 Februari 2011                

Masa : 2.30 – 3.00 pm

Tempat : L6A2

Kehadiran : (Senarai Nama Dilampirkan)

Bil

Agenda

Tindakan

1

Ucapan Pengerusi: Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dan AJK

2

 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu

2.1  Pencadang: Vernon Fong Shi Kang

2.2  Penyokong: Aaron Pui Ann Cheng

3

Perkara Berbangkit

3.1 Pembelian bahan untuk perhiasan papan notis

3.2 Maklumat yang dipaparkan di papan notis

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.55 pm

Dicatat oleh:

_____________________

( Andy Tiong Hock Teck )                                                                                 Tarikh: 11 Feb 2011

Setiausaha

Senarai kehadiran

Guru penasihat: Cikgu Wong Chin Chin

 

 

AJK: Chieng Siew Hee

   Kelvin Ngu Jian Piao

   Andy Tiong Hock Teck

   Christopher Hii Yik Bing

   Vernon Fong Shi Kang

   Daniel Wong Qin Cheng

   Aaron Pui Ann Cheng

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 3/2011

Tarikh: 11 Mac 2011                      

Masa : 12.00 – 1.00 pm

Tempat : L6A2

Kehadiran : (Senarai Nama Dilampirkan)

Bil

Agenda

Tindakan

1

Ucapan Pengerusi: Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dan AJK

2

 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu

2.1  Pencadang: Kelvin Ngu Jian Piao

2.2  Penyokong: Christopher Hii Yik Bing 

3

Perkara Berbangkit

3.1 Perbincangan soalan kuiz pengguna  

3.2 Pelajar yang terlibat dalam kuiz

3.3 Penghasilan soalan kuiz

3.4 Hadiah kuiz – bajet

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.10 pm

Dicatat oleh:

_____________________

( Andy Tiong Hock Teck )                                                                                 Tarikh: 11 Mac 2011

Setiausaha

Senarai kehadiran

Guru penasihat: Cikgu Wong Chin Chin

 

 

AJK: Chieng Siew Hee

   Kelvin Ngu Jian Piao

   Andy Tiong Hock Teck

   Christopher Hii Yik Bing

   Vernon Fong Shi Kang

   Daniel Wong Qin Cheng

   Aaron Pui Ann Cheng

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 4/2011

Tarikh: 29 Julai 2011                      

Masa : 12.00 – 1.00 pm

Tempat : L6A2

Kehadiran : (Senarai Nama Dilampirkan)

Bil

Agenda

Tindakan

1

Ucapan Pengerusi: Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dan AJK

2

 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu

2.1  Pencadang: Kelvin Ngu Jian Piao

2.2  Penyokong: Christopher Hii Yik Bing 

3

Perkara Berbangkit

3.1 Membincangkan tempat AGG

3.2 Pengiraan bajet untuk AGG

3.3 Perbincangan tentang aktiviti pertandingan menulis esei

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.00 pm

Dicatat oleh:

_____________________

(Daniel Wong Qin Cheng )                                                                                Tarikh: 29 Julai 2011

Setiausaha

Senarai kehadiran

Guru penasihat: Cikgu Wong Chin Chin

 

 

AJK: Chieng Siew Hee

   Kelvin Ngu Jian Piao

   Andy Tiong Hock Teck

   Christopher Hii Yik Bing

   Vernon Fong Shi Kang

   Daniel Wong Qin Cheng

   Aaron Pui Ann Cheng