KELAB PENGGUNA 

                                              

  

Minit Mesyuarat Agung

Tarikh : 22 Jun 2011

Masa : 2.00 – 3.30 pm

Tempat : U6S1

Kehadiran :  (Rujuk Rekod Kehadiran)   

              

Bil

Agenda

Tindakan

1

Ucapan Pengerusi

Ucapan Guru Penasihat

2

 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Lalu

2.1  Pencadang: Vernon Fong Shi Kang

2.2  Penyokong: Aaron Pui Ann Cheng

3

Membentangkan Laporan Tahunan

3.1 Semua aktiviti tahun lepas telah dijalankan dengan lancar.

3.2 Ucapan terima kasih kepada guru penasihat atas nasihat dan tunjuk ajar

3.3 Sumbangan dan jasa AJK tahun lepas amat dihargai.

4

Membentang dan Mengesahkan Laporan Kewangan

4.1  Pencadang: Kelvin ngu

4.2  Penyokong: Daniel Wong

5

Pemilihan AJK Tahunan

Pengerusi: Christopher Hii Yik Bing

Timbalan Pengerusi: Vernon Fong Shi Kang  

Setiausaha: Daniel Wong Qin Cheng

Bendahari: Aaron Pui Ann Cheng

AJK: Eustace Teo, Joshua Ling, Kong Wei King

           

7

Ucapan pengerusi baru: Christopher Hii berharap semua ahli akan bekerjasama dan rajin datang untuk aktiviti

7

Ucapan Ketua Guru Penasihat: Berharap AJK bekerjasama dan menarik lebih banyak ahli menyertai kelab pengguna

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.15 pm

Dicatat oleh ;

_____________________

( Andy Tiong Hock Teck )                                                                                   Tarikh : 22 Jun 2011

Setiausaha