KELAB PENGGUNA 

                                              

  

DATA KEAHLIAN

 

DATA KEAHLIAN MENGIKUT KAUM

 

KOD

1

 

JUMLAH BESAR

 

KAUM

 

Cina

 

LELAKI

 

11

11

 

PEREMPUAN

 

 

0

 

JUMLAH

11

11