KELAB PENGGUNA 

                                              

  

DATA KEAHLIAN

 

DATA KEAHLIAN MENGIKUT KAUM

 

KOD

1

2

3

4

5

 

JUMLAH BESAR

 

KAUM

 

Cina

Iban

 

 

 

 

LELAKI

 

15

1

 

 

 

16

 

PEREMPUAN

 

 

 

 

 

 

0

 

JUMLAH

15

1

 

 

 

16